Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông tin về người phát ngôn của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (09-08-2016)

 
 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng trân trọng giới thiệu và thông báo thông tin về người phát ngôn của Ban Quản lý Khu công nghệ cao như sau:
 
- Người phát ngôn: Ông Phùng Tấn Viết
 
- Chức vụ: Trưởng ban
 
- Số điện thoại: 091 3406999 - 0511 3566708
 
- Hộp thư điện tử: vietpt@danang.gov.vn