Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo Thể lệ Cuộc thi viết về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017 (17-03-2017)

 
Ngày 06/3/2017 Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 27-TB/BTGTU về Thể lệ Cuộc thi viết  về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017
 
Toàn văn nội dung thông báo tải tại đây.