Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” tại Vương quốc Anh (13-10-2016)

 
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) kêu gọi các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học”.
 
Đây là cơ hội tốt giúp các nhà khoa học, nhà sáng chế nâng cao năng lực, hiện thực hóa, thương mại hóa những ý tưởng, phát minh sáng tạo của mình, góp phần tạo ra những sản phẩm đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của cộng đồng nói chung.
 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Khu CNC) thông tin đến các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu CNC về khóa đào tạo và việc nộp hồ sơ tham gia Chương trình. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị quan tâm, phổ biến đến toàn thể chuyên gia, nhà khoa học, người lao động, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ những người tham gia Chương trình đạt kết quả tốt.
 
Hồ sơ dự tuyển đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng theo địa chỉ email: tramdtb@danang.gov.vn (chị Trâm, số điện thoại: 0511 3566 702) trước ngày 21/10/2016 để tổng hợp, đăng ký với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 
Mọi thông tin nội dung hồ sơ dự tuyển các doanh nghiệp, đơn vị tham khảo tại đường dẫn: