Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo hoạt động của Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghệ cao (25-08-2016)

Nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng hơn các thủ tục hành chính; hỗ trợ, tiếp nhận, cung cấp thông tin, xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đơn vị điều hành dự án và các đơn vị thi công, ngày 28/7/2016, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã có Quyết định số 38/QĐ-BQLKCNC về việc thành lập Đại diện Ban Quản lý Khu công nghệ cao tại hiện trường Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Thời gian hoạt động của Đại diện Ban Quản lý bắt đầu từ ngày 01/8/2016 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu); địa điểm tại Lô H3, đường số 3, Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Ban Quản lý Khu công nghệ cao trong việc hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian chờ xây dựng trụ sở làm việc của Ban Quản lý tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.