Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 12 năm 2017 của Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 
Ngày
Nội dung công việc
Địa điểm
Thứ Hai
20/3
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
C
- 14h30: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan
PH tầng 31
TTHC TP
- 16h00: Trưởng ban Phùng Tấn Viết, Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh tiếp Công ty Tokyo Keiki
PH tầng 31
TTHC TP
 
 
Thứ Ba
21/3
S
- 08h30: Trưởng ban Phùng Tấn Viết, Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư Khu CNC
PH tầng 31
TTHC TP
 
 
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết đi thực tế Khu CNC Hòa Liên
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn khảo sát mặt bằng thi công gói thầu hàng rào tạm
Hòa Liên
 Thứ Tư
22/3
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh họp tiếp tục phối hợp triển khai Đề tài nghiên cứu về chiến lược phát triển Khu CNC
PH tầng 31
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
Thứ Năm
23/3
S
- 08h30: Trưởng ban Phùng Tấn Viết họp về Nghị định 01/2017/NĐ-CP
PH tầng 31
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh họp Ban biên tập website
 
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan  TTHC TP
- 14h30: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh họp với Báo Tuổi trẻ về kế hoạch tổ chức Diễn đàn công nghiệp hỗ trợ
PH 09 Trần Phú
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
Thứ Sáu
24/3
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan  TTHC TP
- 08h30: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc với Ban HTXTĐT
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết đi thực tế Khu CNC Hoà Liên
- 15h00: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc với Hội giao lưu Việt- Hàn
PH1 tầng 31
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
Thứ Bảy
25/3
S
   
   
   
C