Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 24 năm 2017 của Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 
Ngày
Nội dung công việc
Địa điểm
Thứ Hai
12/6
S

- 08h30: Lãnh đạo Ban họp giao ban CBCC

- Trưởng ban Phùng Tấn Viết đi thực tế Khu CNC

- PH tầng 31 TTHC TP
- Khu CNC, Hòa Liên
 
 
 
 
C
 
 
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- 15h00: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn triển khai quyết định bổ nhiệm GĐ Trung tâm DVTH tại cơ quan TTDVTH
PH tầng 31
TTHC TP
Thứ Ba
13/6
S
- 08h00: Trưởng ban Phùng Tấn Viết dự hội nghị BCV Thành ủy
BTG TU,
06 Trần Quý Cáp
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan TTHC TP
- 15h00: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh tham dự buổi UBND thành phố nghe báo cáo Chuyên đề về tiếp tục đầu tư, phát triển ngành công nghiệp và sản phẩm công nghiệp trên địa bàn thành phố
PH giao ban UBND TP,
tầng 3 TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
 Thứ Tư
14/6
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc với các đơn vị liên quan về phụ cấp thu hút
PH tầng 31
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn đi công tác TP. Hồ Chí Minh (cả ngày)
TP. Hồ Chí Minh
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại Khu CNC
Hoà Liên
 
 
Thứ Năm
15/6
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan
TTHCP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHCP
- 09h00: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn họp công tác đền bù giải tỏa
 
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- 14h00: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn kiểm tra hiện trường
Hòa Liên
Thứ Sáu
16/6
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- 08h00: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn dự họp triển khai đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị đến năm 2020
HT số 3 tầng 2
TTHC TP
C
- 16h00: Lãnh đạo Ban họp Chi bộ, công bố các Quyết định mới về tổ chức, cán bộ
PH tầng 31
TTHC TP
 
 
- 14h00: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn dự họp hội đồng thẩm định giá đất thành phố.
TTHC TP
Thứ Bảy
17/6
S
   
   
   
C