Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 17 năm 2017 của Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 
Ngày
Nội dung công việc
Địa điểm
Thứ Hai
24/4
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết nghỉ phép từ ngày 24/4 đến ngày 27/4/2017
 
- 08h30: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh dự công bố các Quyết định về tổ chức, nhân sự BQL Khu CNC
- 09h00: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh giao ban cơ quan
PH tầng 31
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn nghỉ phép từ ngày 17/4 đến ngày 10/5/2017
 
C
 
 
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
 
 
Thứ Ba
25/4
S
 
 
- 08h30: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc với Ban chủ nhiệm Đề tài Định hướng chiến lược phát triển Khu CNC ĐN
PH tầng 31
TTHC TP
 
 
C
   
- 14h30: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc với Ban chủ nhiệm Đề tài Định hướng chiến lược phát triển Khu CNC ĐN
PH tầng 31
TTHC TP
 
 
 Thứ Tư
26/4
S
   
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc với Tập đoàn ebm-papst, Đức
- PH tầng 31 TTHC TP;
- Hoà Liên
 
 
C
   
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
 
 
Thứ Năm
27/4
S
 
 
- 08h00: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh tham gia buổi UBND TP làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội
PH số 2, tầng 2
TTHCP
 
 
C
   
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
 
 
Thứ Sáu
28/4
S
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại hiện trường Khu CNC
Hoà Liên
 
 
C
- Trưởng ban Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan 
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại hiện trường Khu CNC
Hoà Liên
 
 
Thứ Bảy
29/4
S
   
   
   
C