Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

các khu chức năng

Khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp

Các công trình trong khu vực này được bố trí hướng về các không gian có cảnh quan đẹp, yên tĩnh, phù hợp với các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp.

- Diện tích: 94,51 ha, chiếm tỷ lệ 14,02% trong tổng diện tích đất dành cho các khu chức năng.
- Mật độ xây dựng: 30-40%.
- Số tầng cao cho phép: 1-16 tầng.